+47 458 65 479 care@finnoggunnar.no

ORGANISK OG BÆREKRAFTIG

STYLE YOUR HAIR WITH NORDIC CARE

SPESIALISTER I HÅRPLEIE SIDEN 1916 MADE IN NORWAY

Basert på vår arv fra fire generasjoner av fagfolk innen hårpleie og med mer enn 100 års opparbeidet erfaring, er FINN & GUNNAR
et nordisk merke som er godt forankret i tradisjonen om og bruke organiske ingredienser som pleier ditt hår effektivt, mildt og
naturlig. Våre produkter er håndlaget i Norge, oppskriftene er selvfølgelig uten giftige og skadelige stoffer, men hvor vi
fremhever de bioaktive komponentene som finnes i urter og planter i hele Norden. Ved å kombinere nordiske tradisjoner innen
fytoterapi med moderne vitenskap innen hårpleie, har vi utviklet en økologisk og etisk produktportefølje som er tilpasset de
krevende behov for hårpleie kvinner og menn har i Norden. Alle våre produkter inneholder rent vann fra Norge.

VÅR FILOSOFI

Vi ønsker at våre kunder og forhandlere skal være sikre på at våre
produkter lever opp til strenge krav med bærekraft og kvalitet.
Produktene er produsert i henhold til standarder som sikrer
interessene til både mennesker og dyr, og hele miljøet vårt.
NORDISK SJEL & BÆREKRAFT
Vår identitet er inspirert og forankret i den nordiske naturen, dens tradisjoner, karakter og verdisystem. Vi tror på fusjon av funksjonalitet, renhet og bærekraft. Vi bygger på hundrevis av år med nordisk fytoterapitradisjon og høster og utvinner det beste av våre rike jordsmonn og hav. Vi tar sikte på å gi de beste naturlige hårpleieopplevelsene for menn og kvinner, samtidig som vi bidrar til å forme et sunt samfunn og sikre et bærekraftig økosystem.
HELT NATURLIG
Våre produkter er virkelig naturlige med tanke på opphav og transparens i produktformuleringen. Vi har eliminert skadelige kjemiske ingredienser og fokuserer på kraften fra naturlige og organiske planteekstrakter for å levere enklere, tryggere og effektive produktalternativer.
ETISK HANDEL & OPPLYSNING
Vi krever ærlighet, integritet, lojalitet og ærlighet i alle saker som angår våre aktiviteter. Alle ansatte er opptatt av å markedsføre kjerneverdiene våre. Vi skal opptre på en rettferdig og troverdig måte. Gjennom våre handlinger fremmer vi tillit og tillit. Vi har som mål å opptre profesjonelt og pålitelig. Vi fokuserer på forbrukeren ved å være konkurransedyktige, tilgjengelige og kvalitetsdrevne. Vi har som mål å sikre en helhetlig tilnærming i hele verdikjeden. Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner og utføre vårt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, våre verdier og etiske prinsipper.
BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE
Vi har et sterkt engasjement for å fremme et bærekraftig samfunn og økosystem, og har designet og justert vår forsyningskjede for å støtte FNs bærekraftsmål. Vi ønsker at våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre produkter er av riktig kvalitet og produseres på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø. Ved hjelp av en bærekraftig verdikjede beskytter vi arbeidernes rettigheter, reduserer påvirkningen på klima, miljø og ressurser, samtidig som vi sikrer velferd for både dyr og mennesker.